Hình Thức Thanh Toán

In your html page, add the snippet and call gtag_report_conversion when someone clicks on the chosen link or button. -->

Quy định về hình thức thanh toán

* Khi khách hàng mua tất cả các hàng hóa, sản phẩm của Công ty sẽ thanh toán bằng 2 hình thức:

– Bằng tiền mặt.

– Chuyển khoản trước khi giao hàng qua số tài khoản của Công ty:

* Công ty có quyền ngừng giao hàng khi khách hàng không thực hiện thanh toán đúng hạn.